Profil Prelegenta

Wiesław Chwała

dr hab. prof. nadzw.

Biografia

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W 1997 obronił w AWF w Krakowie dysertację doktorską. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, w której aktualnie pełni funkcję kierownika Zakładu Biomechaniki oraz Pracowni Biokinetyki Jest wieloletnim nauczycielem akademickim biomechaniki, biomechaniki klinicznej, biomechaniki sportu i kinezjologii.

Uczestniczył w realizacji projektów badawczych KBN, NCN i NCBiR z zakresu biomechaniki klinicznej, ergonomii i biomechaniki sportu oraz w zespołach badawczych oceniających technikę ruchu zawodników różnych dyscyplin sportu. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi oraz jednostkami klinicznymi w kraju i za granicą. Współpracuje z zawodnikami Kadry Narodowej różnych dyscyplin sportu oraz ze związkami sportowymi w obszarze optymalizacji techniki sportowej. Jest autorem opracowań i ekspertyz indywidualnych schematów techniki sportowej oraz ich monitorowania u wielu olimpijczyków, medalistów mistrzostw świata i Europy, zawodników Kadry Narodowej. Współpracował z międzynarodową organizacją IPNFA w Niemczech w zakresie prowadzenia szkoleń i seminariów przestrzennej analizy chodu dla instruktorów metod terapeutycznych. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach i kongresach naukowych z zakresu biomechaniki sportu i biomechaniki klinicznej w kraju i za granicą. Kilkakrotnie nagradzany za najlepsze prace na konferencjach naukowych. Jest laureatem prestiżowego konkursu im. A. Komora na najlepszą pracę doktorską. Jest autorem ponad stu artykułów naukowych oraz monografii, w tym kilkudziesięciu w czasopismach z listy JCR. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki oraz zasiada w radzie naukowej czasopisma „Sport Wyczynowy”.

Wszystkie wystąpienia prelegenta

Zamknij Menu