Pojedyncze wydarzenie

Aktywność bioelektryczna mięśni prostowników grzbietu podczas symetrycznego i niesymetrycznego ich obciążania u dzieci ze skoliozami idiopatycznymi

  • 13 październik 2019, godz. 10:00
  • Wiesław Chwała, dr hab. prof. nadzw.
  • tutaj hasła dla tematyki
  • Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, Wrocław

Opis wydarzenia

W terapii skolioz idiopatycznych kontrowersje budzi rzeczywisty wpływ stosowania zróżnicowanych ćwiczeń symetrycznych i asymetrycznych na krzywiznę łuku skrzywienia. Dlatego podjęto próbę oceny elektromiograficznej symetrii pracy mięśni przykręgosłupowych podczas wykonywania ćwiczeń symetrycznych i asymetrycznych u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną.
Badania zostały wykonane w grupie 82 dziewcząt w wieku 7-15 lat ze zdiagnozowanym na podstawie badania RTG idiopatycznym jedno- i dwułukowym skrzywieniem kręgosłupa. Pomiar biopotencjałów czynnościowych w warunkach pracy izometrycznej mięśni przykręgosłupowych został wykonany przy pomocy elektromiografu Muscle Tester’a ME 6000 w pozycji spoczynkowej, dwóch ćwiczeniach symetrycznych i czterech ćwiczeniach asymetrycznych.

Ćwiczenia asymetryczne charakteryzowały się generalnie większymi różnicami w aktywności bioelektrycznej mięśni przykręgosłupowych w stosunku do ćwiczeń symetrycznych w grupach skolioz jedno- i dwułukowych.
Wzorce napinania mięśni w grupie skolioz jednołukowych i dwułukowych w ćwiczeniach symetrycznych i asymetrycznych w stosunku do badania spoczynkowego różniły się istotnie statystycznie, generując w przeważającej części przypadków pozytywne wzorce korekcyjne. Ćwiczenia asymetryczne generowały przeciwstawne schematy napinania mięśni na obu łukach skrzywienia. Poczynione spostrzeżenia dowodzą konieczności indywidualnej oceny wpływu ćwiczeń symetrycznych i asymetrycznych na biomechaniczny napęd skoliozy.

Zamknij Menu