Plan Kongresu

Plan Kongresu

Rejestracja

8:00-9:00

Rejestracja uczestników (kawa, ciastko na powitanie)

I sesja - naukowa

9:00-9:15

Powitanie gości

9:15 – 9:35

Wytyczne Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w zakresie standardów prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania skoliozy idiopatycznej

dr hab. n. k. f., prof. OSW Czaprowski Dariusz

9:35 – 9:55

Tajemnice pochodzenia i rozwoju skoliozy idiopatycznej

prof. zw. dr hab. med. Kotwicki Tomasz 

10:15-10:30

Aktywna autokorekcja postawy ciała dziecka oceniona w płaszczyźnie strzałkowej techniką fotograficzną.

dr Kozinoga Mateusz

10:30-10:45

Relacje między zdjęciem rtg a badaniem klinicznym w ocenie kręgosłupa lędźwiowego w płaszczyźnie strzałkowej – priorytety w terapii

mgr M’hango Andrzej D.O., dr n. med. Białek Marianna, dr n. med. Blicharska Irmina oraz mgr Białek-Kucharska Ewelina O.

10:45-11:05

Słów kilka o ergonomii – perspektywa Action Research w fizjoprofilaktyce pacjenta ze skoliozą

dr hab. n. o zdr. Brzęk Anna 

11:05-11:35

Przerwa

11:35-12.00

Wykorzystanie oceny zdolności motorycznych i wzorców ruchowych w planowaniu specyficznej fizjoterapii u dzieci ze skoliozą idiopatyczną

dr hab. n. k. f., prof. OSW Czaprowski Dariusz

12:20-12:35

Jak rozpoznać skoliozy progresujące we wczesnym etapie ich rozwoju

 dr n. med. Białek Marianna, prof. zw. dr hab. med. Kotwicki Tomasz

12:35-12:50

Monoterapia czy politerapia - dylematy rodziców a skutki zdrowotne?

dr hab. n. o zdr. Brzęk Anna 

12:50-13:10

Dyskusja

13:10-13:50

Przerwa obiadowa

II sesja - FITS

13:50-14:10

Klasyfikacja skolioz wg Metody FITS

mgr  M’hango Andrzej  D.O., dr n. med. Białek Marianna 

14:10-14:20

Obserwacja przebiegu skoliozy w trakcie terapii FITS

mgr M’hango Andrzej D.O., dr n. med. Blicharska Irmina

14:20-14:30

Obserwacja przebiegu skoliozy w trakcie terapii FITS

dr n. med. Białek Marianna  oraz mgr Białek-Kucharska Ewelina O.

14:30-14:40

Postępowanie rehabilitacyjne w przypadku skoliozy jednołukowej prawostronnej – opis przypadku

mgr Piorun Sylwia 

14:40-14:50

Wpływ miednicy i kończyn dolnych na sumę rotacji tułowia - badanie na podstawie 228 dzieci z idiopatyczną skoliozą 2 - łukową

dr n. med. Białek Marianna oraz mgr Białek-Kucharska Ewelina O.

14:50-15:00

Zdolność do aktywnej korekcji kąta rotacji tułowia pacjentów ze skoliozą 2 – łukową po turnusie wg Metody FITS

mgr Białek-Kucharska Ewelina O. , dr n. med. Białek Marianna , mgr Sieteski Wojciech oraz prof. zw. dr hab. med. Kotwicki Tomasz 

15:00-15:10

Efekty zachowawczego leczenia skoliozy 3 – łukowej (FITS + gorset) – opis przypadku.

mgr Kujałowicz Joanna

15:10-15:20

Porównanie jakości życia pacjentów dorosłych, którzy zakończyli leczenie wg Metody FITS i młodzieży dopiero rozpoczynającej leczenie.

mgr  Białek-Kucharska Ewelina O. , dr n. med. Białek Marianna  oraz prof. zw. dr hab. med. Kotwicki Tomasz 

15:20-15:40

Dyskusja

III sesja - Stacjonarne leczenie skolioz (turnusy rehabilitacyjne w oczach byłych pacjentów).

15:40-15:55

Historia turnusowa

dr n. med. Białek Marianna, mgr Białek-Kucharska Ewelina O.

15:55-16:05

Kierownik turnusów rehabilitacyjnych

mgr  Bortkiewicz Anna

16:05-16:15

Psycholog

mgr Januszko Jagoda

16:15-16:25

Fizjoterapeuta

mgr Pietrzyk Stanisław 

16:25-16:35

Wychowawczyni

Jarzębowicz Karolina

16:35-17:00

Zamknięcie konferencji

Warsztaty - case report, czyli analiza przypadków

dr n. med. Białek Marianna, mgr M’hango Andrzej D.O.

Omówione zostaną dwa przypadki wieloletniej terapii skoliozy idiopatycznej w oparciu o:

  • zdjęcie rtg
  • badanie kliniczne
  • zalecone ćwiczenia

Będziemy analizować jak zmieniał się pacjent klinicznie i radiologicznie podczas terapii, jak modyfikowane były ćwiczenia oraz cele terapii.

17:30-18:00

Case report nr 1 (grupa I)
Case report nr 2 (grupa II)

18:00-18:30

Case report nr 2 (grupa I)
Case report nr 1 (grupa II)

20:00 - 2.00 Bankiet

Po kongresie zapraszamy Państwa do wspólnego świętowania XV-lecia Metody FITS na bankiecie prowadzonym przez S-event Sławomir Fugiel.

Zamknij Menu