Profil Prelegenta

Anna Brzęk

dr hab. n. o zdr. , fizjoterapeuta, Kierownik Zakładu Fizjoterapii WNoZ w Katowicach, fizjoterapetua

Biografia

Fizjoterapeuta, adiunkt i kierownik Zakładu Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych  dla Kierunku Fizjoterapia  WNoZ w Katowicach. Autorka programu zdrowego kręgosłupa wdrożonego do szkół i przedszkoli na terenie Śląska. Od kilkunastu lat zajmuje się badaniem nad czynnikami wpływającymi na kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz sposobami zapobiegania nieprawidłowościom w jej obrębie. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii, ergonomii, aktywności fizycznej oraz szeroko rozumianej prewencji chorób cywilizacyjnych.

Wszystkie wystąpienia prelegenta

13 września

10:45-11:05

Słów kilka o ergonomii – perspektywa Action Research w fizjoprofilaktyce pacjenta ze skoliozą wykrywania skoliozy idiopatycznej.

dr hab. n. o zdr. Brzęk Anna

12:35-12:50

Monoterapia czy politerapia - dylematy rodziców a skutki zdrowotne?

dr hab. n. o zdr. Brzęk Anna

Zamknij Menu