Profil Prelegenta

Dariusz Czaprowski

dr hab. n. k. f., prof. OSW, fizjoterapeuta

Biografia

Dr hab. n. k. f. prof. nzw. Dariusz Czaprowski jest fizjoterapeutą, specjalizuje się
w diagnostyce oraz leczeniu dysfunkcji narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem
zaburzeń w postawie ciała, deformacji kręgosłupa oraz zespołów bólowych stawów
obwodowych i kręgosłupa.

Kierownik ds. klinicznych i naukowych Centrum Postawy Ciała w Olsztynie, którego działalność obejmuje diagnostykę oraz leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu u dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem deformacji kręgosłupa (skolioza idiopatyczna, choroba Scheuermanna). Centrum Postawy Ciała w ramach swojej działalności realizuje leczenie oparte wyłącznie o fizjoterapię, jak również wspomaganie leczenia gorsetowego oraz postępowanie przed- i pooperacyjne. Autor ponad 100. prac naukowych opublikowanych m.in. w European Spine Journal, Scoliosis and Spinal Disorders, Manual Therapy, Physical Therapy in Sport, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. Laureat prestiżowej nagrody “Best clinical paper SOSORT 2011 Award” za najlepszą pracę kliniczną (Czaprowski D i wsp. Joint hypermobility syndrome in children with idiopathic scoliosis. 8th Annual Meeting of the SOSORT, International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities Barcelona, 19-21.05.2011). Współautor aktualnych wytycznych Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego skolioz (Negrini S. et al. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis Spinal Disord 2018;13:3). Uczestnik ponad 30. kursów specjalistycznych z zakresu postępowania fizjoterapeutycznego w przebiegu skoliozy idiopatycznej, wad postawy ciała oraz zespołów bólowych kręgosłupa (m.in. Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS); Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg McKenziego; Anatomy Trains Myofascial Meridians; Kinetic Control; Analiza i terapia dziecka zagrożonego; Scientific Exercise Approach to Scoliosis and Scoliosis (SEAS), Mediolan, Włochy; Physiotherapy of ApiFix patients course, Tel Awiv, Izrael; Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS)). Uczestnik stażu naukowo-klinicznego w zakresie leczenia zachowawczego deformacji kręgosłupa we Włoskim Intytucie Kręgosłupowym ISICO (Italian Scientific Spine Institute), Mediolan, Włochy. Organizator oraz kierownik wielu programów oraz projektów naukowych i klinicznych dotyczących m.in. profilaktyki i terapii wad postawy ciała, redukcji nadwagi i promocji zdrowego żywienia czy też epidemiologii dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród dzieci i młodzieży oraz weryfikacji skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w ich przebiegu. Członek m.in. Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), w tym członek Education Committee oraz przewodniczący Polskiej Grupy SOSORT; Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, w tym sekretarz naukowy oraz przewodniczący Zespołu Zadaniowego d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej, którego celem jest m.in. opracowanie standardów w zakresie prowadzenia badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrywanie skoliozy idiopatycznej; Krajowej Rady Fizjoterapeutów, w tym członek Grupy Ekspertów ds. Nauki.

Wszystkie wystąpienia prelegenta

13 września

9:15-9:35

Wytyczne Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w zakresie standardów prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania skoliozy idiopatycznej.

przez Dariusz Czaprowski, dr hab. n. k. f., prof. OSW

11:35-12:00

Wykorzystanie oceny zdolności motorycznych i wzorców ruchowych w planowaniu specyficznej fizjoterapii u dzieci ze skoliozą idiopatyczną wykrywania skoliozy idiopatycznej.

przez Dariusz Czaprowski, dr hab. n. k. f., prof. OSW

Zamknij Menu