Profil Prelegenta

Marianna Białek

dr n. med., fizjoterapeuta

Biografia

Fizjoterapeutka: Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1987). W 2010 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Terapeutka manualna, dyplomowana terapeutka PNF (2010r.)

Od roku 1980 r praca z dziećmi ze skoliozami oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami ortopedycznymi i neurologicznymi. W latach 1990-1993 instruktorka gimnastyki korekcyjnej w szkole podstawowej. Wykładowca rehabilitacji ruchowej w Medycznym Studium Zawodowym (1993-1994). Konsultantka z zakresu rehabilitacji w Centrum Pulmonologii i Alergologii Dziecięcej w Karpaczu (2012). W latach 2013-2018 kierownik działu Rehabilitacji w Centrum Medycznym w Karpaczu. Od roku 1993 i nadal działalność gospodarcza.

Wykładowca kursów „PNF i skolioza”, współautorka projektu unijnego oraz instruktorka szkoleń dla fizjoterapeutów w latach 2003-2007. Współautorka rekomendowanej przez SOSORT Metody FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz. Instruktorka szkoleń (2004 i nadal) dla fizjoterapeutów i lekarzy z Polski i zagranicy z zakresu „Diagnostyka i terapia wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna wg Metody FITS”

Od 2003 roku i nadal – organizatorka turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z wadami postawy, skoliozami i chorobą Scheuermanna (37 turnusów –skorzystało 1205 dzieci)

Prelegent na wielu konferencjach w Polsce i za granicą : PTF, CMM, PNF, PTR, Forum Praktyków Skoliozy, International Day of Physiotherapy, Interdyscyplinarne Zimowe Spotkania Rehabilitacyjne, konferencje SOSORT w Poznaniu, Bostonie, Atenach, Lyonie, Mediolanie i Wiesbaden. Uczestnik sesji plakatowej w Dubrovniku i San Francisco. Członek grupy SOSORT od 2006 r.
Uczestnik krajowych jak i zagranicznych kursów specjalistycznych z zakresu fizjoterapii, terapii manuanej, cranio-sacralnej, neuromobilizacji i osteopatii.

Współautor publikacji w czasopismach: Scoliosis and Spinal Disorders, Studies in Health Technology and Informatics, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Advances In Rehabilitation, Standardy Medyczne w Pediatrii, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, Fizjoterapia Polska, Eukrasja . Autorka wyników leczenia skolioz w Scoliosis Journal i Medicine.

Wszystkie wystąpienia prelegenta

13 września

10:30-10:45

Relacje między zdjęciem rtg a badaniem klinicznym w ocenie kręgosłupa lędźwiowego w płaszczyźnie strzałkowej – priorytety w terapii

mgr M’hango Andrzej D.O., dr n. med. Białek Marianna, oraz dr n. med. Blicharska Irmina oraz mgr Białek-Kucharska Ewelina O.

12:00-12:35

Jak rozpoznać skoliozy progresujące we wczesnym etapie ich rozwoju

 dr n. med., fizjoterapeuta Białek Marianna, prof. zw. dr hab. med. Kotwicki Tomasz

13:50-14:10

Klasyfikacja skolioz wg Metody FITS

mgr, fizjoterapeuta M’hango Andrzej  D.O., dr n. med., fizjoterapeuta Białek Marianna

14:20-14:30

Obserwacja przebiegu skoliozy w trakcie terapii FITS

dr n. med. Białek Marianna  oraz mgr Białek-Kucharska Ewelina O.

14:40-14:50

Wpływ miednicy i kończyn dolnych na sumę rotacji tułowia - badanie na podstawie 228 dzieci z idiopatyczną skoliozą 2 - łukową

dr n. med. Białek Marianna oraz mgr Białek-Kucharska Ewelina O.

14:50-15:00

Zdolność do aktywnej korekcji kąta rotacji tułowia pacjentów ze skoliozą 2 – łukową po turnusie wg Metody FITS

mgr Białek-Kucharska Ewelina O., dr n. med. Białek Marianna , mgr Sieteski Wojciech oraz prof. zw. dr hab. med. Kotwicki Tomasz

15:10-15:20

Porównanie jakości życia pacjentów dorosłych, którzy zakończyli leczenie wg Metody FITS i młodzieży dopiero rozpoczynającej leczenie.

mgr  Białek-Kucharska Ewelina O., dr n. med. Białek Marianna  oraz prof. zw. dr hab. med. Kotwicki Tomasz

15:50-15:55

Historia turnusowa

dr n. med. Białek Marianna, mgr Białek-Kucharska Ewelina O.

17:30-18:30

Warsztaty - case report, czyli analiza przypadków

dr n. med. Białek Marianna, mgr M’hango Andrzej

Zamknij Menu