Profil Prelegenta

Andrzej M’hango

mgr rehabilitacji ruchowej, D.O.

Biografia

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalista fizjoterapii, dyplomowany osteopata (absolwent pięcioletnich studiów osteopatycznych na Sutherland Collage of Osteopathic Medicine), dyplomowany terapeuta manualny (CMKP),dyplomowany terapeuta metody GDS (łańcuchy mięśniowe i stawowe), metody FDM (Fascial Distortion Model), Kinesiology Taping, międzynarodowy terapeuta metody PNF.

Założyciel (1995r) i właściciel Centrum Rehabilitacyjno -Medycznego „Terapeuta” w Kielcach. Członek Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), w tym Polskiej Grupy SOSORT; EFO-The European Federation of Osteopaths; TOP-Towarzystwa Osteopatów Polskich; PTTMH-Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej; PTF- Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Prelegent na licznych konferencjach polskich i zagranicznych m.in.: Międzynarodowej konferencji SOSORT w Poznaniu, Bostonie, Atenach, Barcelonie, Mediolanie, Wiesbaden i Katowicach. Współautor publikacji w: Scoliosis and Spinal Disorders, Studies in Health Technology and Informatics, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Advances In Rehabilitation, Standardach Medycznych w Pediatrii, Fizjoterapii Polskiej. Współautor rekomendowanej przez SOSORT Metody FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz. Od 2004 r prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów z Polski i zagranicy z zakresu „Diagnostyka i terapia wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna wg Metody FITS” oraz szkolenia dla lekarzy na temat diagnostyki skolioz. Uczestnik krajowych jak i zagranicznych kursów specjalistycznych z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej (ponad 70) oraz kursów podyplomowych z zakresu osteopatii (ponad 30). Prywatnie szczęśliwy tata trzech córek i mąż. Medalista Mistrzostw Polski w judo w różnych kategoriach wiekowych, członek kadry narodowej w latach 1988-1990.

Wszystkie wystąpienia prelegenta

13 września

10:30-10:45

Relacje między zdjęciem rtg a badaniem klinicznym w ocenie kręgosłupa lędźwiowego w płaszczyźnie strzałkowej – priorytety w terapii

mgr M’hango Andrzej D.O., dr n. med. Białek Marianna, dr n. med. Blicharska Irmina oraz mgr Białek-Kucharska Ewelina O.

13:50-14:10

Klasyfikacja skolioz wg Metody FITS

mgr  M’hango Andrzej  D.O., dr n. med. Białek Marianna

14:20-14:30

Obserwacja przebiegu skoliozy w trakcie terapii FITS

mgr M’hango Andrzej , dr n. med. Blicharska Irmina

17:30-18:30

Warsztaty - case report, czyli analiza przypadków

dr n. med. Białek Marianna, mgr M’hango Andrzej

Zamknij Menu