Profil Prelegenta

Sylwia Piorun

fizjoterapeuta, mgr rehabilitacji ruchowej

Biografia

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, oligofrenopedagog, wieloletni pracownik Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy, od 2008 r – własna działalność gospodarcza.

Uczestnik wielu specjalistycznych kursów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji m.in: NDT Bobath, FITS oraz FITS Master, SEAS, DoboMed, Terapii cranio-sacralnej, Terapii tkanek miękkich, Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.

Od 2008 roku i nadal- terapeutka na turnusach rehabilitacyjnych FITS dla dzieci i młodzieży z wadami postawy, skoliozami i chorobą Scheuermanna organizowanych przez dr n. med. Mariannę Białek.

Od 2010 r autorka programu Szkoły Prostych Pleców realizowanego w ramach zajęć korekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Wielokrotny uczestnik konferencji Forum Praktyków Skolioz w Warszawie.

W swojej pracy specjalizuje się w usprawnianiu dzieci z problemami neurologicznymi oraz  w terapii dzieci ze skrzywieniami kręgosłupa i wadami postawy.

Wszystkie wystąpienia prelegenta

13 września

14:30-14:40

Postępowanie rehabilitacyjne w przypadku skoliozy jednołukowej prawostronnej – opis przypadku .

mgr Piorun Sylwia

Zamknij Menu