Profil Prelegenta

Marcin Tyrakowski

prof. CMKP dr hab. n. med.

Biografia

Kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej i naukowej związany jest z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku, gdzie w 2008 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych, w 2012 roku tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w 2016 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych a w 2019 roku stopień profesora nadzwyczajnego.

Lata 2013-2014 spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował w Departamencie Chirurgii Ortopedycznej University of Illinois w Chicago pod kierunkiem dr Krisa Siemionowa oraz w Illinois Bone and Joint Institute pod kierunkiem dr Stevena Mardjetko, doskonaląc umiejętności z zakresu diagnostyki i leczenia chorób kręgosłupa. Obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą kierując Kliniką Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku. Specjalizuje się w leczeniu operacyjnym i nieoperacyjnym chorób kręgosłupa u dzieci i młodzieży oraz leczeniu operacyjnym patologii kręgosłupa u osób dorosłych. Stale pogłębia i uaktualnia wiedzę medyczną biorąc udział w kursach krajowych i zagranicznych jako wykładowca lub uczestnik. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach medycznych oraz autorem i współautorem wielu referatów prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych, jak również członkiem komitetów naukowych czasopism Austin Journal of Orthopeadics and Rheumatology oraz HSOA Journal of Orthopaedic Research and Physiotherapy.

Wszystkie wystąpienia prelegenta

Zamknij Menu